Aanmelden Jeugdvergunning

U kunt hier een vispas aanvragen waarbij u een verzoek om betaling krijgt. Het duurt dan enige tijd voordat u kunt vissen.
Via Vispas aanvragen gaat het sneller u kunt dan gelijk gaan vissen als u de vergunning uitprint.

*********************************************************************************************************
Foutmelding 
 
Voornaam
Voorvoegsel
Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
Straat
Huisnummer
Huisnummer toevoeging
Postcode
Woonplaats
E-mail adres
Keuze Visdocument